Νέα Ομάδα Γονέων

Μέσα Φεβρουαρίου 2017

  • Τι είναι η ομάδα γονέων;

Πρόκειται για ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες γονέων με βιωματικό χαρακτήρα, που πραγματεύονται θέματα ανάπτυξης των παιδιών και σχέσεων με τους γονείς.

  • Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας γονέων;

Ο στόχος της ομάδας γονέων είναι τριπλός: Ενημέρωση, Στήριξη, Πρόληψη

Οι γονείς πολύ συχνά χρειάζονται ενημέρωση για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη των παιδιών, τη συμπεριφορά και τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις. Επιπλέον, χρειάζονται βοήθεια στην επίλυση καθημερινών ζητημάτων που ανακύπτουν στη σχέση με τα παιδιά τους. Πολλές φορές αναζητούν  ενίσχυση στον γονεϊκό τους ρόλο καθώς και τρόπους προκειμένου να προλάβουν μετέπειτα δυσκολίες.

Το θεωρητικό κομμάτι του σεμιναρίου, στοχεύει στην αύξηση της πληροφόρησης των γονέων. Ο βιωματικός χαρακτήρας της ομάδας εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή των γονέων και κάνει την εμπειρία πιο άμεση και έντονη.

  • Η λειτουργία της ομάδας γονέων

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην ομάδα είναι περιορισμένος και θα αποτελείται από έξι (6) έως δώδεκα (12) συμμετέχοντες, που είναι γονείς με παιδιά όλων των ηλικιών.

Η ομάδα θα πραγματοποιήσει οκτώ (8) εβδομαδιαίες συναντήσεις, διάρκειας 1,5 ώρας, Τετάρτη 19.30- 21.00. Η ομάδα ξεκινά τον Φεβρουάριο και για την ακριβή ημερομηνία επικοινωνείτε με την συντονίστρια της ομάδας Ψυχολόγο Λήδα Σεμιδαλά.

Η ομάδα θα επεξεργαστεί τα παρακάτω θέματα: 1. Επικοινωνία γονέων- παιδιών, 2. Όρια, 3. Φόβοι, 4. Σεξουαλικότητα, 5. Επιθετικότητα, 6. Μαθησιακή διαδικασία

Το κόστος είναι 12 ευρώ + ΦΠΑ για την κάθε συνάντηση. Για την καλύτερη διεξαγωγή του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες δεσμεύονται για το σύνολο των συναντήσεων.

Το σεμινάριο διεξάγεται στο θεραπευτικό κέντρο «Η Χώρα του Λόγου», στη νέα διεύθυνση Αχαρνών 426 (είσοδος από Κοκκινάκη 15), 4ος όροφος.

Για πληροφορίες καλείτε 6948069980 Λήδα Σεμιδαλά- Αβραμοπούλου (Ψυχολόγος- Παιδοψυχολόγος (MSc)- Ψυχοθεραπεύτρια).

Συμμετέχουσες σε ομάδα γονέων, 2014

Στην ομάδα βλέπεις πώς δεν είσαι μόνη… τα προβλήματα και η λύση τους φαίνονται πιο απλά… τελικά φεύγοντας νιώθεις πιο χαλαρή και πιο σίγουρη…

Ψυχολόγος Αθήνα

Λήδα Σεμιδαλά
Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος (MSc) – Ψυχοθεραπεύτρια